Тераза Зиковска - 2012 - Изложби - Галерия Аросита