Ева-Лиса Пухака Марк Шмиц - 2018 - Изложби - Галерия Аросита
Ева-Лиса Пухака
Марк Шмиц

07-20.06.2018

Ева-Лиса Пухака (Финландия) предлага изследване на различните гледни точки относно гарваните и конкретно, в контекста на София – доминацията на хората, ефекта на глобалните климатични промени, летателните навици на птиците, тяхната социология, както и митология; резултат от проучването ще е инсталация от фото, видео и аудио материал,  малка кинетична скулптура и обект на място – мини-изложба, портрет на София през погледа на гарваните.
 
Марк Шмиц (Германия) се заема с изготвяне на „социално проучване“
 
Пърформанс презентация
"Как да освободим листата от вятъра и небето от въздуха"
 
Copyright © 2018 AROSITA All Rights Reserved