BG EN

Тотална медитация

Анна Цоловска

4-14.03.2021

Тази изложба е много лично преживяване. Тя е път и метод, техника и обекти, на преживяване и създаване на такива. Имах нужда да направя пробив, да надскоча мислите си, да изляза от ежедневието, дори когато то е свързано с правенето на изкуство и приятните неща, които много харесвам, като работа, разговори, разходки и др. Имах нужда от емоционална и духовна промяна. Нещо, което предполагам на всеки се е случвало в даден момент... или почти непрекъснато. Не съм сигурна, че съм я постигнала промяната, но тези работи са моето движение към и в нея. Съвсем интуитивно бях привлечена от звукосъчетанието на думата "Медитация". Усетих го като проход, като зев към нещо друго, различно, пълно с енергия и светлина. Медитацията се свързва със съзерцанието, със статичността. Но за мен тази статичност е просто фокусиране в енергийния източник и отдаването му. Следва взрив, промяна, сблъсъци и възможности за комуникация на ново, различно равнище. Така отначало създадох обектите от керамика и стъкло като обекти за съзерцание. Пръстта, глината, като лоно, като съд - веществен образ на сложни геометрични повърхнини и стъклото с хипнотизиращите си извивки и отблясъци като проекция на непознати пространства. Моят път тръгна от обемните форми, след това рисунките в пясък, които кръстих и чак след това, производни на тях, изцяло фантазните енергийни пространства, направени компютърно генерирани образи на представата ми за отвъд, за трансцеденталното, като резултат, последващ "Медитацията".

Анна Цоловска

2021