BG EN

Black Dyed Sculpture Matters? Or BDSM

Проект на Надя Тимова и Златин Орлов

10-26.05.2021

 

1.Black mask matters.

Като последица от скорошните събития в САЩ, черният цвят придоби различна тежест и конотация. По една или друга причина, цветът като повърхностна характеристика придоби по-голямо значение от съдържанието си, качества и дори функционалността си. Черното в частност и цветовете като цяло, атрибути и субект на хората, работещи с визуална информация навлезе трайно в политиката и социално-културните измерения и възприятия на западния човек. Цветът надви понятия, наука и език. Цветът стана причина за неразбрано противопоставяне.

 

2. Black ink matters when…

Цветът стана по-важен от съдържанието. А при мастилото така ли е? Кое вижда съвременният западен човек? Цветът на мастилото или текстът, изписан с него. Или в най-добрия случай, смисълът на текста, изписан с мастило.

 

3. Плашило-масон. 

Йоан 1: 1-18

„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът и животът беше светлината на хората. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.”

Една друга характеристика и асоциация на черното е мракът. Мракът обаче в смисъла на неосветеност. Тази неосветеност пречи на хората да възприемат, а всичко невъзприето или неясно става причина за страх.

Страхът е инструмент, с който се постигат най-различни цели и се ползва от много субекти на политиката, медиите и т.н.

Всичко, което остава неосветено се ползва за плашене. Плашенето е създаване на остра реакция в реципиента, а във времена на борба за човешко внимание, едно такова често размахвано плашило е представено пред вас.

 

4. Шахматна дъска.

Противопоставянето като условие за игра.

Мога ли да итрая, ако не избера страна и цвят?

 

5. Черна тениска.

Когато в едно общество се привикне към преценка по външни характеристики на субектите, наблюдателят остава само с външното, привидното, с опаковката. Лишен от съдържанието на другия, той се разделя с него, отнасяйки със себе си само спомена за груповата му идентичност. Или, иначе казано, само с цвета на дрехата без личното съдържание на личността.

 

6. Черна скулптура. Боядисани в черно обекти.

Черното е новият цвят. Черното и мракът-стандарт. Какви качества може да придаде черното на дадена скулптура?