BG EN

(не)Възможна природа

Росен Тошев

3 - 15 февруари

След своята изложба Natural Love, изложена в галерия Аросита през 2007 г., Росен Тошев представя следващата си идея, отново свързана с природата.

Художникът с характерната за него “класическа” четка е създал 12 музейни експоната на нови биологични видове. Подредените в 4 класа животни (бозайници, птици, влечуги и риби) със своите странни съчетания въздействат едновременно класически и енигматично. Невъзможното не само е станало възможно, то вече е част от отдавна завършена еволюция.

Със своята спокойна съзерцателност авторът ни кара да се замислим над възможната “неВъзможност” един ден да се събудим и да открием, че всичко това вече се е случило и с нас самите.