BG EN

„Скръбна вест” / Обекти / Инсталации

Роберт Баръмов

03 - 15.04. 2012

Наскоро си задодoх въпроса какво образование получих и достатъчни ли са придобитите професионални умения, за да оцелея в културния живот на света.

Отвъд техническата демонстация присъства първобитен артистичен интелект, който се нуждае от различен тип културна провокация. Все още не съм загубил надеждата, че с известно преообразоване рано или късно в България ще се сменят действащите етикети. Някъде там търся и своето място.

Роберт Баръмов