BG EN

GLASSICA

Борис Шпейзман
Анастасия Андреева

21.09 - 04.10.2012

По време на своята кариера  като Glass Artist, Борис Шпейзман е награждаван с престижни международни стипендии и награди. При своето първо посещение в България той представя избрани творби с флорални мотиви. В тях са уловени образи, извадени от смисъла, който им придаваме в ежедневния живот. Приканени сме да ги оценим, поглеждайки ги по друг начин – остъклени корени, риба с гръбнак от кост и стъклени перки, нахален женски крак в черен чорап и червена обувка от цветно стъкло. Работите на Шпайзман са излагани в галерии и музеи в Израел, САЩ и Великобритания.

Анастасия Андреева усъвършенства различни техники за работа с два коренно различни материала – стъкло и метал. Младата авторка завършва бакалавърска степен „профил Стъкло и керамика” и магистратура „Метали”. Опитът, който има в работата си с двата материала, ú позволява да ги използва едновременно. В серията от творби „Инфами” тя прави точно това. Преплитането на стъклото и метала придава дълбочина на творбите и подсилва основната идея за самоличността, скрита зад желязна маска. Тази самоличност не може да се възприеме от предразсъдъците на съвременните хора.

Борис Шпейзман и Анастасия  Андреева предизвикват публиката да улови измеренията на видимото и невидимото, за да се изгради една цялостна представа за света, който ни заобикаля.