BG EN

SAVE

Росица Гецова

18-27.11.2013

Инсталация от LED Light Strip светодиодни модули и паус, композиция от самозалепващо фолио, 3 мин. и 5 мин. видео.

Компютърът е машина, в която може да се въвежда, съхранява и обработва информация (данни), представяни в цифров вид. В изложбата е направен паралел между вътрешните състояния на човек и компютърно меню – Save, Open, Undo, Delete.

SAVE - една основна функция. В компютъра запазването става много лесно - с натискане на две копчета.