BG EN

БЕЗ СЪПРОТИВА

Росица Гецова

7-22.12.2016

Раждането е акт на излизане от плазмата на утробата и навлизане в друга жизнена фаза. Били сме част от нечий организъм и ставаме самостоятелно функциониращ такъв. Топлият силикон е като утробната течност, в която сме заченати. С излагането и на двата „материала“ на външни условия започва процес на деформиране или настойчиво формиране. Силиконът е изразителна мимикрия, която изпълва даденото му пространство с конкретната му форма. Този материал изразява автора Росица Гецова толкова, колкото и самия той се изразява посредством него.

Платната с принтове отварят малки прозорци към бъдещето; само парче от възможното, което предстои, но авторката винаги остава вярна на настоящето, усещайки пулса на трансформациите и подготвяйки зрителя за тях. Двуизмерната плоскост на тези картини е обърната в дълбочина посредством образи, които избухват във фосфоресциращите цветове и форми на неона. Така от стените изскачат обеми, които съвсем естествено кореспондират със свободно стоящите скулптури в пространството на галерията. Този кръговрат на идейния поток завършва в малка видео инсталация на преливаща вода със същия обратен цикъл на движение, от долу на горе, обърната против гравитацията на нормалното възприятие.

Ирина Дакова