BG EN
Кирил Апостолов

25.01-07.02.2017

Кирил Апостолов е автор, който живее и работи в Лом, но неговото име е познато от десетилетия и на столичната публика от редица самостятелни изложби, както от и участията му в многобройни общи живописни изложби. Трябва да се подчертае, че в своя град и регион, той присъства убедително не само като един от най-професионално изградените автори, но и с една много важна социална роля. Ролята на гимназиален учител, който е дал първите уроци на много млади художници, насочвайки ги към различни специалности в средното и висшето художествено образование в страната.

Кирил Апостолов последователно работи в областта на кавалетната живопис (независимо, че е изкушен и от керамиката)  и с настоящата си изложба в галерия „Аросита” отново представя своя изграден с времето характерен образен свят. Не е лесно да се каже, къде точно може да бъде ситуирана неговата едновременно фигурална, но подчертано условна, понякога до умишлена декоративност, живопис. Тя е разположена някъде в гранична позиция между еспресивното и дори абстрактното, но без никога да губи своя дълбоко лиричен характер. Авторът, стъпвайки на опита на ред наши и световни живописци от ранния ХХ век, разчита преди всичко на сугестията на цвета и жеста, на непосредственото изразяване на своята емоционалност. Защото тази живопис е правена с ясното съзнание, че нахлуването на радикални иновации е вече утихнало, че никой не може да бъде изненадан с нищо, и че може просто, с голяма доза чисто удоволствие, да се прави и да се гледа живопис – лирична и изпълнена с автентичността на личностните прозрения в областта на цвета и формата.

Свилен Стефанов