BG EN

В ДЪЛБИНИТЕ НА ЗИМАТА СЪЩЕСТВУВА ЕДНО НЕПОБЕДИМО ЛЯТО

Юлиана Текова

19.02 – 03.03.2024

,,В дълбините на зимата открих, че в мен съществува едно непобедимо лято“ Албер Камю


Изложбата ,,В дълбините на зимата съществува едно непобедимо лято“ е своеобразно развитие на тема, която  ме вълнува и която се фокусира  върху отношенията жива / нежива природа, вътрешно/външно пространство и творческият процес като връзката между тях.

Изложбата е продължение на проект в развитие, отнасящ се до идеята за утопични визии, въображаеми или реални пространства, които преформулират и разширяват  мисленето за реалността. Както е и израз на  продължадащия ми интерес към темата за пейзажа- реален или въображаем, външен или вътрешен, възможен или изгубен.

Присъствието на живи растения в изложбата препраща към разнообразни възможни смисли, които се отнасят до отношението ни към природата  като към жив организъм в епоха на  екологична нестабилност и все по-осезателно присъствие на изкуствен интелект в реалността ни и свързаните с това очаквания или тревоги.

Отделно от символния смисъл, с който ги натоварваме, растенията присъстват и като живи създания, които изискват нашето внимание.

Живописните работи в изложбата присъстват повече като живописен  процес, отколкото като  окончателени обекти- картини

Към изложбата е приложен и  кратък текст, представляващ  отговори на Chat GPT  на въпроси, които съм му задавала на теми като връзката между човешки емоции и изкуство, творчески процес и други присъщи засега само на човека естествени процeси.

Юлиана Текова