BG EN

Милена Владимирова
„Светлина и Природа”

15 януари - 02 февруари 2009 г.

Ще бъдат представени светещи обекти, светещи гравюри, инсталация и графики отпечатeни върху рециклирана офис хартия. Наше удоволствие е да споделим с Вас новината, че по данни на фирма производител от САЩ, за първи път в света се използва напълно плосък източник на светлина зацелите на изкуството.

Човешкия ум може да я хареса или да я отхвърли:
Това е „ДА” или „НЕ”.
1 или 0. Точно както в математиката ; нулите и единиците образуват линии, система от информация.

По време на следването си в НХА всички преподаватели ни учеха, че трябва да мислим за сянката: къде отива, как организира формата. Цялото това внимание с една единствена цел: да се извлече формата. А какво ще стане с работата ако започнем да обръщаме внимание на светлината? В детството си всички сме рисували слънца на рисунките си. Какво ще стане ако нарисувам повече от едно слънце на същата повърхност ?

Аз не претендирам да съм традиционна график, въпреки, че технологичните процеси са същите, които се използват от векове.

Аз рециклирам офис хартия и печатя върху нея. Тази екологична хартия ми дава свободата да имам възможността за реализиране на по-отчетливо преге (релеф). Тази хартия е много крехка и чувствителна . Нуждае се от специално внимание. Не можем да я използваме като промишлената хартия.

Когато работя с рециклирана хартия аз съм щастлива, че не наранявам природата. Този прост факт ми дава сила и вдъхновение. Аз вярвам, че светлината е едно от най-универсалните неща в живота ни. Светлината е положителна част във всяка религия. Светлината е универсален символ на живот и мъдрост. В днешно време само „хората на мъдростта” (имам предвид учените) могат да контролират светлината - най-дълбоките нива на микро света, където електроните са най-големите частици.

Ако видите снимка на химична реакция, когато титан (Ti) и кислород (O2) се сливат, вие ще видите искри от светлина.После, четете, че тази подобна на маргаритка искра е титаниев диоксид (TiO2). Една от ранните ми работи съдържа тази снимка, подарена ми от Лабораторията за проучване на материали към Илинойския университет 2002г. . Тази моя графика е традиционна линогравюра отпечатана върху дигитално изображение на рентгеновата снимка на химичната реакция и макро снимка на маргаритки.

Но опитвайки се да извлека повече светлина от тъмнината, аз открих за себе си, че има нужда от повече светлина , не от сенки. Това е главната причина да започна търсенето на нови техники и материали. Щастлива съм, че открих някои нови начини да създавам графика. Имам предвид начини да се използват светопроводими оптични влакна като точки, линии и форми. Използвам и един много стар начин за рисуване с точки от светлина . на този принцип създадох „Синя спирала” и „ Зелена спирала” един от символите на еволюцията е спиралата. Съвременните „открития” на науката са, че древните са използвали много успешно спиралата като елемент и като детайл в техните композиции и структури.

Моите работи са само поклон пред цялото знание дадено на човечеството.